بایگانی‌های یارانه تیر ماه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
برای پیگیری یارانه با چه شماره‌ای تماس بگیریم؟ 24 تیر 1401

برای پیگیری یارانه با چه شماره‌ای تماس بگیریم؟

ایرسا‌- پس از واریز یارانه تیر ماه برخی از افراد همچنان به دهک درآمدی و مبلغ یارانه‌ای که دریافت کرده‌اند اعتراض دارند. برای این اعتراض به کجا مراجعه کنیم؟