بایگانی‌های گواور - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
گواور با ۶۴ میلی متر و پاوه با ۵۲ میلی متر پربارش‌ترین شهر های استان کرمانشاه 12 بهمن 1401

گواور با ۶۴ میلی متر و پاوه با ۵۲ میلی متر پربارش‌ترین شهر های استان کرمانشاه

ایرسا- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت:در سامانه بارشی اخیر گواور با ۶۴ میلی متر و پاوه با ۵۲ میلی متر پربارش‌ترین و قصرشیرین با ۹ میلی متر کم بارش‌ترین شهرستان‌های استان بود.