بایگانی‌های گمرکات کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
روند تشریفات گمرکی در مرزهای استان کرمانشاه تسهیل شود 17 فروردین 1402

روند تشریفات گمرکی در مرزهای استان کرمانشاه تسهیل شود

ایرسا- رئیس اتاق کرمانشاه در این دیدار با سرپرست حوزه نظارت بر گمرکات استان کرمانشاه خواستار تعامل سازنده حوزه گمرکات با بخش خصوصی استان شد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های بالقوه‌ای که کرمانشاه با داشتن پنج مرز مشترک با عراق و با هر دو بخش کردی و عربی دارد، لازم است روند تشریفات گمرکی در مرزها تسهیل شود.