بایگانی‌های گردشگری شهری - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
گردشگری شهری 10 مرداد 1401
دکتر احسان حیدریان؛

گردشگری شهری

ایرسا- برنامه ریزی و مدیریت توسعه ی گردشگری شهری با توجه به اهداف و اصول توسعه پایدار گردشگری، دانشی میان رشته ای به شمار می آید كه به همكاری رشته های گوناگون علمی و همكاری بخش ها و نهادهای گوناگون مسئول در توسعه و عمران شهری نیازمند است.