بایگانی‌های کشت قراردادی گندم | پایگاه خبری ایرسا آنلاین| اخبار ایران و جهان | irsaonline.ir
تاکنون ۲۶ هزار هکتار از اراضی گندم آبی استان کرمانشاه زیر کشت قرار دادی رفته است 23 دسامبر 2022

تاکنون ۲۶ هزار هکتار از اراضی گندم آبی استان کرمانشاه زیر کشت قرار دادی رفته است

ایرسا- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به روند روبه افزایش کشت قراردادی گندم آبی در استان کرمانشاه گفت: از ۹۸ هزار هکتار اراضی گندم آبی ،تاکنون ۲۶ هزار هکتار از اراضی یاد شده تحت کشت قراردادی قرار گرفته و این روند رو به افزایش است.