بایگانی‌های کشت قراردادی گندم آبی | پایگاه خبری ایرسا آنلاین| اخبار ایران و جهان | irsaonline.ir
۳۴ هزار هکتار از اراضی گندم آبی تحت کشت قراردادی قرار گرفت 27 دسامبر 2022

۳۴ هزار هکتار از اراضی گندم آبی تحت کشت قراردادی قرار گرفت

ایرسا- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به روند رو به افزایش کشت قراردادی گندم آبی در استان کرمانشاه گفت: تا کنون بیش از ۳۴ هزار هکتار از اراضی مختص به کشت گندم آبی در استان کرمانشاه تحت کشت قراردادی قرار گرفته است.