بایگانی‌های کتاب توسعه کرمانشاه | پایگاه خبری ایرسا آنلاین| اخبار ایران و جهان | irsaonline.ir
« کتاب توسعه کرمانشاه» منتشر شد 11 مارس 2022
به همت اتاق کرمانشاه:

« کتاب توسعه کرمانشاه» منتشر شد

ایرسا_ به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه کتابی تحت عنوان « کتاب توسعه کرمانشاه» منتشر شد.