بایگانی‌های پنل پذیرش و تامین مالی شرکت ها در بازار سرمایه غرب کشور - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
پنل« پذیرش و تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه» در همایش تامین مالی غرب کشور برگزار شد 03 آذر 1401

پنل« پذیرش و تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه» در همایش تامین مالی غرب کشور برگزار شد

ایرسا- معاون شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به ارکان بازار سرمایه ایران، گفت: رکن اصلی شورای عالی بورس به عنوان سیاست‌گذار بازار سرمایه است و پس از آن سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان قانون‌گذار را داریم.