بایگانی‌های ویتامین - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
بهترین زمان مصرف ویتامین‌ها 22 آبان 1401

بهترین زمان مصرف ویتامین‌ها

ایرسا- تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که مصرف ویتامین‌ها در صبح زمان مناسبی برای دادن ویتامین به کودکان است. می توانید پس از اتمام صبحانه به آنها مکمل های غذایی بدهید. در اینجا سه ​​دلیل وجود دارد.