بایگانی‌های وفایی برنامه و بودجه کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
راهبرد و پیشرو ایجاد اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است/ ایجاد بسترهای مردمی کردن اقتصاد در حوزه تعاون 30 خرداد 1401

راهبرد و پیشرو ایجاد اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است/ ایجاد بسترهای مردمی کردن اقتصاد در حوزه تعاون

ایرسا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در بازدید از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، اظهار نمود: تابلو، راهبرد و پیشرو و ایجاد اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.