بایگانی‌های وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای زنان سرپرست خانوار - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای زنان سرپرست خانوار 23 شهریور 1401

وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای زنان سرپرست خانوار

ایرسا- زنان سرپرست خانوار دهک‌های کم‌درآمد (دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی) می‌توانند تا سقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن وام دریافت کنند.