بایگانی‌های وام مسکن ملی - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
پرداخت وام ساخت نهضت مسکن در چهار مرحله 03 اسفند 1400

پرداخت وام ساخت نهضت مسکن در چهار مرحله

ایرسا_ تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن که سقف آن ۴۵۰ میلیون تومان است و به تازگی پرداخت آن شروع شده در چهار مرحله به متقاضیان پرداخت می‌شود که ۱۰ درصد در مرحله پی‌کنی، ۴۰ درصد در مرحله اسکلت و سقف، ۲۵ درصد در مرحله سفت کاری و ۲۵ درصد در مرحله نازک کاری خواهد بود.