بایگانی‌های وام فرزند آوری - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
جزییات تعیین مبلغ وام ازدواج جوانان و تسهیلات فرزندآوری 19 بهمن 1400
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد؛

جزییات تعیین مبلغ وام ازدواج جوانان و تسهیلات فرزندآوری

ایرسا_ سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت برای پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد شهید؛ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام خود را از محل شرکت های بورسی و غیر بورسی به این دو سازمان واگذار خواهد کرد.