بایگانی‌های هیات رئیسه اتاق ایران - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
راهبردهای ملی و استانی برای تحقق «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» 08 فروردین 1401

راهبردهای ملی و استانی برای تحقق «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»

ایرسا_ عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه نامگذاری امسال با عنوان "تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" به معنای آغاز یک مسیر در حوزه دانش بنیان و لزوم توجه به این عرصه است، از تدوین هفت برنامه شاخص در استان کرمانشاه برای تحقق نامگذاری سال خبر داد.