بایگانی‌های همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
کرمانشاه میزبان هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه 02 شهریور 1401

کرمانشاه میزبان هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه

ایرسا- کرمانشاه هفتمین میزبان همایش ملی "تعامل صنعت و دانشگاه" است و آنطور که در برنامه‌ریزی‌های اولیه مقرر شد، این همایش در نیمه اول دی ماه برگزار خواهد شد و پذیرش مقالات نیز به زودی شروع می‌شود.