بایگانی‌های همایش مالی بازار سرمایه غرب کشور - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
اشتغال و سرمایه‌گذاری، دغدغه اصلی مدیران کرمانشاه 03 آذر 1401

اشتغال و سرمایه‌گذاری، دغدغه اصلی مدیران کرمانشاه

ایرسا_ استاندار کرمانشاه خواستار انتخاب کرمانشاه به عنوان مرکز پذیرش و تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه در غرب کشور شد.