بایگانی‌های هادی مقدسی - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
بیانیه دکتر هادی مقدسی بمناسبت روز خبرنگار و بزرگداشت شهید صارمی 17 مرداد 1401

بیانیه دکتر هادی مقدسی بمناسبت روز خبرنگار و بزرگداشت شهید صارمی