بایگانی‌های نوسازی مدارس کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مدارس کرمانشاه اختصاص یافت 04 آبان 1401

حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مدارس کرمانشاه اختصاص یافت

ایرسا- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه از اختصاص حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مدارس استان باحمایت رئیس جمهور خبر داد