بایگانی‌های نهضت ملی مسکن کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
دستگاه‌های دولتی برای اختصاص زمین به نهضت ملی مسکن سریعتر اقدام کنند 18 مهر 1401

دستگاه‌های دولتی برای اختصاص زمین به نهضت ملی مسکن سریعتر اقدام کنند

ایرسا- بنا برتاکید استاندار کرمانشاه ادارات باید زمین‌ها و فضا‌های راکد و بلااستفاده خود رابا اولویت کارمندان آن دستگاه، در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند.