بایگانی‌های نهال رایگان کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
نام نویسی برای دریافت نهال رایگان در کرمانشاه 13 اسفند 1401

نام نویسی برای دریافت نهال رایگان در کرمانشاه

ایرسا- رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه گفت: نام نویسی برای دریافت نهال رایگان میوه در کرمانشاه آغاز شده است.