بایگانی‌های نقش کلیدی روابط عمومی در توسعه و پیشرفت سازمان ها و ادارات - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
نقش کلیدی روابط عمومی در توسعه و پیشرفت سازمان ها و ادارات 18 مهر 1401

نقش کلیدی روابط عمومی در توسعه و پیشرفت سازمان ها و ادارات

ایرسا- روابط عمومی، دانشی است که توسط آن، سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسیولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را که برای موسسه اهمیت دارند به دست آورند.