بایگانی‌های نصب کارتخوان - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
نصب کارت خوان در نانوایی ها سد راه متخلفان این حوزه 25 مرداد 1401

نصب کارت خوان در نانوایی ها سد راه متخلفان این حوزه

ایرسا- با نصب کارتخوان در نانوایی ها تا حدودی می توان تخلفات در این حوزه را به صورت چشمگیری کاهش داد.