بایگانی‌های نشست شورای بخش خصوصی و دولتی - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه و آینده نگرانه از سوی دولت بود/ رتبه پنجم صادرات ایران در سال ۱۴۰۰، افتخاری برای کرمانشاه است 22 اردیبهشت 1401

حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه و آینده نگرانه از سوی دولت بود/ رتبه پنجم صادرات ایران در سال ۱۴۰۰، افتخاری برای کرمانشاه است

ایرسا- عضو هیات رییسه اتاق ایران حذف ارز ترجیحی را اقدامی شجاعانه و آینده نگرانه از سوی دولت اعلام کرد که در هر صورت باید اجرا می‌شد، اما در کنار آن تشدید نظارت و حمایت از دهک‌های پایین الزامی است.