بایگانی‌های نادر نوروزی شهردار کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
11 اردیبهشت 1402

سازمان های مردم نهاد نقش مهمی در توسعه دارند

شهردار کرمانشاه با اشاره به نقش مهم مردم و سازمان های مردم نهاد در توسعه گفت: جوانان آینده ساز کشوراند.