بایگانی‌های مونواکسید کربن - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
مسمومیت سه عضو یک خانواده کرمانشاهی بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن 22 آذر 1401

مسمومیت سه عضو یک خانواده کرمانشاهی بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن

ایرسا- رییس فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه از مسمومیت سه عضو یک خانواده بر اثر نشت گاز مونو اکسیدکربن از بخاری منزلشان خبر داد.