بایگانی‌های مهلت سنجش سلامت نوآموزان - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
تمدید مهلت سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان 28 مهر 1401

تمدید مهلت سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان

ایرسا-رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمانشاه گفت: مهلت سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی در استان کرمانشاه تا نیمه دوم آبان تمدید شد.