بایگانی‌های مقابله با لجبازی کودکان - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
مقابله با لجبازی کودکان 17 شهریور 1401
سمیرا میرزایی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی؛

مقابله با لجبازی کودکان

ایرسا- لجبازی یک نوع رفتار و واکنش نامطلوب است که در کودکان زیادمشاهده می شودو به صورت های مختلف نمایان می گردد از جمله این لجبازی ها آسیب رساندن به خود و دیگران، ناسزا گفتن، گریه کردن، بهانه آوردن و شکستن وسایل باشد.