بایگانی‌های مقابله با احساسات منفی و افسردگی - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
مقابله با احساسات منفی و افسردگی 16 شهریور 1401
سمیرا میرزایی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی؛

مقابله با احساسات منفی و افسردگی

ایرسا- از کودکی و هر زمان که احساسات ناخوشایندی را تجربه می کنیم به ما یاد داده شده که این احساسات ناخوشایند مانند خشم غم و اضطراب و... بد هستند و باید آنها را سرکوب یا پنهان کنیم.