بایگانی‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
ارتقاء آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی مهمترین راهبرد پیشگیری از اعتیاد جوانان است 16 شهریور 1401

ارتقاء آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب های اجتماعی مهمترین راهبرد پیشگیری از اعتیاد جوانان است

ایرسا- مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ارتقاء آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری عامل مهم در پیشگیری از اعتیاد جوانان است.