بایگانی‌های مطالبات گلیم و گبه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
پایان پرداخت طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان 17 اردیبهشت 1401

پایان پرداخت طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان

ایرسا- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از انجام آخرین مرحله واریز طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاه خبرداد.