بایگانی‌های مصلی بزرگ کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
پروژه احداث مصلی بزرگ کرمانشاه در سفر رئیس جمهور کلید می‌خورد 25 خرداد 1401

پروژه احداث مصلی بزرگ کرمانشاه در سفر رئیس جمهور کلید می‌خورد

ایرسا- استاندار کرمانشاه گفت: احداث مصلی بزرگ کرمانشاه یکی از پروژه‌های اولویت دار مدیریت ارشد استان است و در سفر رئیس جمهوری اعتبارات مناسبی برای این طرح در نظر گرفته شده است.