بایگانی‌های مصرف قرص آهن - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
بهترین زمان مصرف قرص آهن 19 بهمن 1401

بهترین زمان مصرف قرص آهن

ایرسا- یافتن و استفاده از مکمل آهنی که برای معده شما مناسب است و جذب آهن را بهبود می بخشد، سازگاری شما را با دریافت مکمل آسان تر می کند. آهن فعال از نظر بالینی ثابت شده است که جذب 2 برابری سولفات آهن را بهتر می کند.