بایگانی‌های مشاور رسانه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
مهندس سیدایرج پناهی به عنوان مشاور رسانه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه منصوب شد 22 خرداد 1401
طی حکمی از طرف مهندس ایرج بهرامی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه؛

مهندس سیدایرج پناهی به عنوان مشاور رسانه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه منصوب شد

مهندس سیدایرج پناهی به عنوان مشاور رسانه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه منصوب شد.