بایگانی‌های مرزهای مبادلاتی ایران - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
زخم‌های کهنه اقتصاد ایران 01 اسفند 1400

زخم‌های کهنه اقتصاد ایران

ایرسا_ کيوان کاشفي عضو هيات رئيسه اتاق ايران بحران اقتصادی شبیه ایست قلبی یا مرگ مغزی ناشی از سانحه نیست؛ چراکه از اساس حادثه نیست، فرآیند است. بحران اقتصادی به یکباره اتفاق نمی‌افتد که انسان را زمین‌گیر کند. چیزی شبیه سرطان است.