بایگانی‌های مدارس بنیاد پویانه علم - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
مدارس پویانه علم ۳۹ گانه شد 21 تیر 1401

مدارس پویانه علم ۳۹ گانه شد

ایرسا- مدیرعامل بنیاد پویانه علم گفت: در راستای همیاری در آموزش جوانان کشورمان، بنیاد پویانه علم ۲ مدرسه و ۱ مرکز فرهنگی، ورزشی جدید در استان کرمانشاه احداث میکند.