بایگانی‌های محیط زیست استان کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
آبرسانی سیاربه تالاب هشیلان برای جلوگیری از نابودی محیط زیست منطقه 08 مرداد 1401

آبرسانی سیاربه تالاب هشیلان برای جلوگیری از نابودی محیط زیست منطقه

ایرسا- رئیس محیط زیست شهرستان کرمانشاه گفت: با توجه به خشک شدن بستر تالاب هشیلان و امکان تبدیل آن به کانون ریزگرد، آبرسانی سیاربه این تالاب ادامه دارد.