بایگانی‌های محمد کرمانشاهی - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
 بخش مراقبتهای ویژه کودکان (picu) بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی افتتاح شد 22 اردیبهشت 1401

 بخش مراقبتهای ویژه کودکان (picu) بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی افتتاح شد

ایرسا- بخش مراقبتهای ویژه کودکان (picu) بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی با حضور استاندار کرمانشاه و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی افتتاح شد.