بایگانی‌های محمدطاهر عظیمی فشی - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
ایجاد ۱۸۷۸ فرصت شغلی در استان کرمانشاه باتسهیلات اشتغالزایی کارآفرینی امید 01 اسفند 1401

ایجاد ۱۸۷۸ فرصت شغلی در استان کرمانشاه باتسهیلات اشتغالزایی کارآفرینی امید

ایرسا- مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه گفت: با پرداخت دوهزار و ۳۶۰ میلیارد ریال از  صندوق کارآفرینی امید، بیش از ۱۸۷۸ فرصت شغلی در استان کرمانشاه ایجاد و یا تثبیت شد.