بایگانی‌های محصولات دانش بنیان - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
توسعه شرکتهای دانش بنیان دردستور کار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 27 فروردین 1401

توسعه شرکتهای دانش بنیان دردستور کار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ایرسا- معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه گفت: تعداد اختراعات مرکز رشد فناوري سلامت ۱۴۴ مورد است که در تاکنون 50 درصد آن ثبت شده و بیش از ۲۱۰ ميليارد ريال محصولات دانش بنیان به فروش رسیده است .