بایگانی‌های متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
دوز چهارم چه واکسنی بزنیم ؟ 28 تیر 1401

دوز چهارم چه واکسنی بزنیم ؟

ایرسا- متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری گفت: واکسنهای غیر فعال شده ویروسی برای استفاده در دوز بوستر ضعیف و ناکارآمد هستند، واکسنهایی که با اجزای پروتئینی بازترکیب هستند توانایی تقویت تمامی پلتفرم ها را دارند.