بایگانی‌های مانور ایمنی در شرکت توزیع برق استان کرمانشاه برگزار شد - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
مانور ایمنی در شرکت توزیع برق استان کرمانشاه برگزار شد 24 شهریور 1401

مانور ایمنی در شرکت توزیع برق استان کرمانشاه برگزار شد

ایرسا- مانور ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به صورت همزمان در ۱۹ مدیریت تابعه و در راستای شناسایی مخاطرات و حوادث ناشی از کار با حضور میدانی مدیرعامل، معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد.