بایگانی‌های دوربیت ثبت تخلف - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
نصب ۱۷ دوربین “ثبت تخلف” در بزرگراه‌های کرمانشاه 11 مرداد 1401

نصب ۱۷ دوربین “ثبت تخلف” در بزرگراه‌های کرمانشاه

ایرسا- شهردار کرمانشاه از نصب 17 دوربین ثبت تخلف در بزرگراه های شهر خبر داد.