بایگانی‌های دشت های کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
وضعیت نامناسب دشت‌های کرمانشاه براثر خشکسالی 09 مهر 1401

وضعیت نامناسب دشت‌های کرمانشاه براثر خشکسالی

ایرسا- معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان گفت: کاهش بارش‌ها از یکسو و اضافه برداشت‌ها از سوی دیگر صدمه جدی به ذخایر آب زیرزمینی و دشت‌های استان کرمانشاه وارد کرده است.