بایگانی‌های دخالت آرایشگاه در کار پزشکی - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
انجام اقدامات زیبایی توسط افراد بدون مجوز ممنوع است 06 اردیبهشت 1401

انجام اقدامات زیبایی توسط افراد بدون مجوز ممنوع است

ایرسا- رئیس سازمان نظام پزشکی کرمانشاه گفت: دخالت افراد غیر پزشک و افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ممنوع بوده و جرم می باشد ، اما متاسفانه به دلیل مسائل و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد ، شاهد اقدام مداخله گران در امور پزشکی هستیم.