بایگانی‌های دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
پرداخت بیش از ۹ میلیارد تومان به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/ کرمانشاه دومین استان در جذب دانشجویان خارجی 04 بهمن 1401

پرداخت بیش از ۹ میلیارد تومان به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/ کرمانشاه دومین استان در جذب دانشجویان خارجی

معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: وام های دانشجویی در چند ردیف ( مسکن، ازدواج، فرزند آوری، تحصیلی و...) انجام می شود که در سال قبل ۱۰ میلیارد تومان و در سال جاری تاکنون بالغ بر بیش از ۹ میلیارد تومان وام به دانشجویان پرداخت شده است.