بایگانی‌های آلاینده های استان کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
شناسایی ۴۳ واحد صنعتی آلاینده در استان کرمانشاه 14 شهریور 1401

شناسایی ۴۳ واحد صنعتی آلاینده در استان کرمانشاه

رئیس اداره امور آزمایشگاههای محیط زیست استان کرمانشاه گفت: تا پایان سال گذشته ۴۳ واحد صنعتی آلاینده در استان کرمانشاه شناسایی شد.