بایگانی‌های آزمون استخدام آموزش و پرورش استان - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
جدول زمان‌بندی بررسی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی، مصاحبه و گزینش اعلام شد 05 تیر 1401

جدول زمان‌بندی بررسی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی، مصاحبه و گزینش اعلام شد

ایرسا- جدول زمان‌بندی بررسی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی، مصاحبه و گزینش اعلام شد.