بایگانی‌های آزمایشگاه ژنتیکی کرمانشاه - پایگاه خبری ایرسا آنلاین
انجام آزمایشات ژنتیکی( تشخیص اختلالات کرموزومی) در آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه با تعرفه دولتی 24 مرداد 1401

انجام آزمایشات ژنتیکی( تشخیص اختلالات کرموزومی) در آزمایشگاه مرکزی کرمانشاه با تعرفه دولتی

ایرسا- سرپرست آزمایشگاه رفرانس (مرکزی) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در راستای خدمت رسانی و دسترسی مردم عزیز استان بویژه اقشار کم درآمد به خدمات تخصصی آزمایشگاهی، بخش جدید سیتوژنتیک آزمایشگاه رفرانس (مرکزی) راه اندازی شد.