متن کامل کتیبه بیستون و رمزگشایی از آن 13 آبان 1400

متن کامل کتیبه بیستون و رمزگشایی از آن

ایرسا_ کتیبه بیستون بزرگ‌ترین سنگ نبشته جهان یادگاری ارزشمند از سخنان داریوش بزرگ هخامنشی برای تمامی ایرانیان است که در بیستون استان کرمانشاه قرار دارد.

مکان های تاریخی کرمانشاه
چیزی یافت نشد !