ایرسا_ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با همکاری نیروی انتظامی، اقدام به برگزاری مانور کشف و جمع آوری دستگاه های غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال نمود که در این مانور ۹ محل استخراج رمز ارز کشف و ۳۸ ماینر غیر مجاز ضبط شد.

به گزارش ایرسا آنلاین، مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل این شرکت گفت: در این مانور که با هدف شناسایی و جمع آوری دستگاه های غیر مجاز استخراج رمز ارز دیجیتال برگزار شد.  تعداد ۱۲ اکیپ از کارشناسان فنی شرکت توزیع برق استان کرمانشاه با همراهی پرسنل انتظامی یگان امداد نیروی انتظامی، پس از اخذ مجوز از مقام محترم قضائی نسبت به بازدید محل های مشکوک به استخراج رمز ارز دیجیتال غیر مجاز اقدام شد.

وی اظهار کرد: در این بازدیدها ۹ مرکز غیرقانونی استخراج رمز ارزهای دیجیتال کشف و ۳۸ دستگاه ماینر غیر مجاز ضبط گردید. همچنین ضمن قطع انشعاب برق، متخلفین جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

مهندس مرآتی با اشاره به مصرف بسیار بالای برق توسط دستگاه های رمز ارز تصریح کرد: جهت تولید و استخراج یک بیت کوین بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق مورد نیاز است که این میزان انرژی، بیشتر از مصرف ۳۵ هزار مشترک خانگی در طی یک شبانه روز است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از همشهریان محترم کرمانشاهی درخواست کرد: در صورت مشاهده دستگاه های رمز ارز غیر مجاز که توسط افراد سود جو نصب و راه اندازی می گردد مراتب را با شماره تلفن ۱۲۱ اعلام نمایند و در صورت صحت گزارش به نسبت میزان کشفیات، از پاداش نقدی تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بهره مند گردند.